Disclaimer

PIZZA HUT DISCLAIMER

Aansprakelijkheid

Pizza Hut Nederland heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.  Pizza Hut Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Pizza Hut Nederland geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Pizza Hut Nederland of Pizza Hut Delivery of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Pizza Hut Nederland is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Het is niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Pizza Hut Nederland zoals vermeld op deze website.

Algemeen

Pizza Hut Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Pizza Hut Nederland gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Laatst bijgewerkt januari 2019

OTH​​​​​​​ER WAYS TO CONTACT US

je kunt ons ook bereiken!

​​​​​​​Soms wil je toch even Persoonlijk Contact, bel dan met Pizza Hut Nederland : 088 - 133 03 14